Blog

Informatie post over actief slachtofferschap. Herken jij het?

Actief slachtofferschap is een begrip dat in de traumaseksuologie wordt gebruikt om te beschrijven hoe sommige slachtoffers van seksueel misbruik zichzelf in een vicieuze cirkel van misbruik kunnen houden. Het idee is dat slachtoffers van seksueel misbruik soms onbewust handelen op een manier die het misbruik in stand houdt, en zelfs verergert. Dit kan gebeuren omdat het slachtoffer zich schuldig voelt, zichzelf de schuld geeft van het misbruik, of denkt dat het misbruik zijn of haar eigen schuld is.

Peter John Schouten, mijn opleider heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen en heeft verschillende factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan actief slachtofferschap. Dit zijn onder andere:

Vermijding van hulp: Slachtoffers vermijden soms hulp, omdat ze denken dat ze het probleem zelf kunnen oplossen, of omdat ze bang zijn voor de reacties van anderen.

Negatief zelfbeeld: Slachtoffers hebben soms een laag zelfbeeld en denken dat ze het misbruik hebben verdiend of dat ze het waard zijn om misbruikt te worden.

Negatieve verwachtingen: Slachtoffers hebben soms negatieve verwachtingen van anderen, zoals dat anderen hen niet zullen geloven of niet in staat zijn om te helpen.

Het begrijpen van actief slachtofferschap kan slachtoffers van seksueel misbruik helpen om te begrijpen waarom ze sommige keuzes maken en om de vicieuze cirkel van misbruik te doorbreken. Door te erkennen dat het misbruik niet hun schuld is, en dat er hulp beschikbaar is, kunnen slachtoffers werken aan herstel en genezing.

Het is belangrijk om op te merken dat actief slachtofferschap geen manier is om slachtoffers de schuld te geven of te veroordelen voor hun keuzes. Het is een manier om het complexe en vaak verwarrende proces van herstel en genezing te begrijpen, en om slachtoffers te ondersteunen bij het vinden van de hulp en steun die ze nodig hebben.

Actief slachtofferschap kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, niet alleen schuldgevoelens. Hier zijn enkele andere aspecten die kunnen bijdragen aan actief slachtofferschap:

Herbeleving: Sommige slachtoffers blijven vastzitten in hun trauma door herbeleving van de gebeurtenissen. Dit kan gebeuren door flashbacks, nachtmerries, of andere triggers die de herinneringen aan het misbruik terugbrengen.

Ontkenning: Sommige slachtoffers ontkennen dat het misbruik heeft plaatsgevonden, of minimaliseren de ernst ervan. Dit kan het moeilijk maken om hulp te zoeken en het trauma te verwerken.

Angst: Slachtoffers kunnen ook vastzitten in actief slachtofferschap vanwege angst voor de gevolgen van het onthullen van het misbruik. Dit kan angst zijn voor vergelding door de dader, angst voor stigmatisering of oordeel van anderen, of angst voor de emotionele gevolgen van het herbeleven van het trauma.

Afhankelijkheid: Sommige slachtoffers kunnen afhankelijk worden van hun dader, of van de relaties die ze hebben, waardoor ze vastzitten in de cyclus van misbruik.

Het is belangrijk om te begrijpen dat actief slachtofferschap een complex fenomeen is en dat de oorzaken en gevolgen ervan per individu kunnen verschillen. Het is ook belangrijk om op te merken dat actief slachtofferschap geen verwijtende term is en dat slachtoffers van seksueel misbruik in geen geval verantwoordelijk zijn voor wat hen is overkomen. In plaats daarvan is het een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe sommige slachtoffers van seksueel misbruik kunnen blijven vastzitten in de cyclus van misbruik en hoe ze kunnen worden geholpen om deze cyclus te doorbreken en te werken aan herstel en genezing.

Herken je iets, wil je hulp of heb je vragen? Laat het mij weten

Liefs Mascha

Bron oa Peter John Schouten